cho-thue-kho

Kho lớn nhỏ có ô kệ để hàng sỉ lẻ 15 nhân viên vận hành kho

Công ty AA Logistics mời anh, chị đến thăm kho AAW, để hiểu đầy đủ hơn những lợi ích đem lại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của quý công ty.

Vị trí hệ thống kho cho thuê: 20 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình

Hình thức cho thuê: Thuê kho theo từng ô kệ trên khung kệ chứa hàng.

Diện tích & Đơn giá thuê kho:

Ô kệ lớn (dành cho hàng phân phối sỉ): 2.5m x 1.2m x 1.1m.

§ Mặt chất hàng: 3m2.

§ Khối lượng có thể chứa hàng: 3m3.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *